• 1.jpg
 • 15977476_1816554525284507_1556708396658093117_n.jpg
 • 16113953_1816554628617830_6470504619746453841_n.jpg
 • 16142338_1816558171950809_455798631925369601_n.jpg
 • 20180424_140206.jpg
 • 24862615_1969873969952561_626976237438475581_n.jpg
 • 25157953_1969874296619195_2959236354271690180_n.jpg
 • 52126807_2223166974607070_7634517716845461504_n.jpg
 • 52565970_2223166907940410_2303466054053003264_n.jpg
 • 52572813_2223859021204532_4602576495871787008_o.jpg
 • 52759720_2223858911204543_9029037604368023552_o.jpg
 • 52944393_2223277867929314_608004486773866496_o.jpg
 • BCHP3427.JPG
 • Foto-Prekal.png
 • IMG-20170116-WA0052.jpg
 • IMG-20170117-WA0041.jpg
 • Prekal-Janar-2016.jpg
 • REZ_6156.JPG
 • REZ_6257.JPG

 

 

 

Njoftim

 

Njoftohen te gjithë  kandidatet e portalit “Mësues për Shqipërinë “qe nuk kane tërhequr akoma formularin e pjesëmarrjes ne testimin e informatizuar    ju lutem   qe te mundësoni  aplikimin tuaj ne  sistem   duhet  te paraqiteni për ta tërhequr ketë formular pranë Zyrës Vendore Arsimore Shkodër deri ne orën 14.00 te ditës se sotme e Premte  date  28.06.2019 si dhe ditën e Hëne  nga ora 8 .00.

 

 

 

Rezultatet  e provimit D3  MSH 2019

http://qsha.gov.al/infos/matura_2019/rezultate/rezultate_d3_msh2019.pdf

 

NJOFTIM

 

Për te gjithë kandidatet e interesuar për të ushtruar profesionin e mësuesit 

Ju njoftojmë se duhet te dërgoni  në  Drejtorinë Rajonale te Arsimit Parauniversitar Lezhe  ,  dosjen e aplikimit për konkurrim.

Dosja e aplikimit dërgohet me postë   deri me date 05 Qershor 2019 ne adresën :

Drejtoria Rajonale e Arsimit  Parauniversitar   Lezhe , sheshi “ Gjergj Kastrioti" , kati i dyte , godina e QKF “Gjergj Lacaj" Lezhe.

Per  me teper kliko   :  Portali " Mesues per Shqiperine" 2019 

 

 

Lista e dokumentave qe duhet te permbaje dosja e aplikimit .

 1. Jetëshkrimi.
 2. Kërkesë për konkurrimin në portalin “Mësues për Shqipërinë”, sipas shtojcës 4 të këtij Udhëzimi (i detyrueshëm).
 3. Raport mjeko-ligjor (i tre muajve të fundit dhe i detyrueshëm).
 4. Deklaratë për gjendjen gjyqësore, sipas shtojcës 5 të këtij Udhëzimi (i detyrueshëm).
 5. Vërtetim i qendrës së banimit (i detyrueshëm).
 6. Kopje e librezës së punës e njësuar me origjinalin (nëse ka).
 7. Kopje e njësuar me origjinalin e diplomës/ave, vërtetimit/listës së notave të studimeve të larta (cikli i parë, cikli i dytë dhe diplomat e integruara të nivelit të dytë) ose të barasvlefshme me këto sipas përcaktimeve të kuadrit ligjor në fuqi (i detyrueshëm).
 8. Kopje e njësuar me origjinalin e licencës së provimit të shtetit për profesionin e rregulluar të mësuesit, për të gjithë kandidatët që kanë detyrim ligjor ta kryejnë këtë provim sipas përcaktimeve të legjislacionit në fuqi ( i detyrueshëm).
 9. Kopje e njësuar me origjinalin e dëshmive të kualifikimit për kategoritë: “Mësues i kualifikuar”, “Mësues specialist”, “Mësues mjeshtër” (nëse ka).
 10. Kopje e njësuar me origjinalin e certifikatave me kredite të trajnimeve të kryera brenda dhe jashtë vendit. Certifikatat me kredite të trajnimeve të kryera brenda vendit të jenë ofruar nga MASR, institucionet e varësisë ose nga agjencitë e akredituara nga MASR.
 11. Kopje e njësuar me origjinalin e dëshmisë së njohjes së gjuhës/ve të huaja.
 12. Deklaratë nga kandidati për autorizimin e DRAP-së që të shqyrtojë vërtetësinë e dokumenteve të paraqitura sipas shtojcës 6 të këtij Udhëzimi.

 

 

 

Datat e provimeve te Maturës Shtetërore 2019   

 

Gjuha e huaj                           07 qershor 2019

 

Gjuhë Shqipe dhe Letërsi      12 qershor 2019

 

Matematikë                            17 qershor 2019

 

Provim me zgjedhje              24 qershor 2019