• 1.jpg
 • 15977476_1816554525284507_1556708396658093117_n.jpg
 • 16113953_1816554628617830_6470504619746453841_n.jpg
 • 16142338_1816558171950809_455798631925369601_n.jpg
 • 24852205_1969874306619194_9190454311387192922_n.jpg
 • 24862615_1969873969952561_626976237438475581_n.jpg
 • 25157953_1969874296619195_2959236354271690180_n.jpg
 • Foto-Prekal.png
 • IMG-20170116-WA0052.jpg
 • IMG-20170117-WA0018.jpg
 • IMG-20170117-WA0041.jpg
 • Prekal-Janar-2016.jpg
 • REZ_6065.JPG
 • REZ_6145.JPG
 • REZ_6156.JPG
 • REZ_6257.JPG

 

 

 

Rezultatet  e provimit D3  MSH 2019

http://qsha.gov.al/infos/matura_2019/rezultate/rezultate_d3_msh2019.pdf

 

NJOFTIM

 

Për te gjithë kandidatet e interesuar për të ushtruar profesionin e mësuesit 

Ju njoftojmë se duhet te dërgoni  në  Drejtorinë Rajonale te Arsimit Parauniversitar Lezhe  ,  dosjen e aplikimit për konkurrim.

Dosja e aplikimit dërgohet me postë   deri me date 05 Qershor 2019 ne adresën :

Drejtoria Rajonale e Arsimit  Parauniversitar   Lezhe , sheshi “ Gjergj Kastrioti" , kati i dyte , godina e QKF “Gjergj Lacaj" Lezhe.

Per  me teper kliko   :  Portali " Mesues per Shqiperine" 2019 

 

 

Lista e dokumentave qe duhet te permbaje dosja e aplikimit .

 1. Jetëshkrimi.
 2. Kërkesë për konkurrimin në portalin “Mësues për Shqipërinë”, sipas shtojcës 4 të këtij Udhëzimi (i detyrueshëm).
 3. Raport mjeko-ligjor (i tre muajve të fundit dhe i detyrueshëm).
 4. Deklaratë për gjendjen gjyqësore, sipas shtojcës 5 të këtij Udhëzimi (i detyrueshëm).
 5. Vërtetim i qendrës së banimit (i detyrueshëm).
 6. Kopje e librezës së punës e njësuar me origjinalin (nëse ka).
 7. Kopje e njësuar me origjinalin e diplomës/ave, vërtetimit/listës së notave të studimeve të larta (cikli i parë, cikli i dytë dhe diplomat e integruara të nivelit të dytë) ose të barasvlefshme me këto sipas përcaktimeve të kuadrit ligjor në fuqi (i detyrueshëm).
 8. Kopje e njësuar me origjinalin e licencës së provimit të shtetit për profesionin e rregulluar të mësuesit, për të gjithë kandidatët që kanë detyrim ligjor ta kryejnë këtë provim sipas përcaktimeve të legjislacionit në fuqi ( i detyrueshëm).
 9. Kopje e njësuar me origjinalin e dëshmive të kualifikimit për kategoritë: “Mësues i kualifikuar”, “Mësues specialist”, “Mësues mjeshtër” (nëse ka).
 10. Kopje e njësuar me origjinalin e certifikatave me kredite të trajnimeve të kryera brenda dhe jashtë vendit. Certifikatat me kredite të trajnimeve të kryera brenda vendit të jenë ofruar nga MASR, institucionet e varësisë ose nga agjencitë e akredituara nga MASR.
 11. Kopje e njësuar me origjinalin e dëshmisë së njohjes së gjuhës/ve të huaja.
 12. Deklaratë nga kandidati për autorizimin e DRAP-së që të shqyrtojë vërtetësinë e dokumenteve të paraqitura sipas shtojcës 6 të këtij Udhëzimi.

 

 

 

Datat e provimeve te Maturës Shtetërore 2019   

 

Gjuha e huaj                           07 qershor 2019

 

Gjuhë Shqipe dhe Letërsi      12 qershor 2019

 

Matematikë                            17 qershor 2019

 

Provim me zgjedhje              24 qershor 2019