Njoftohen te gjithe ishmaturantet  ,te cilet kane plotesuar formularin A1z ne mjediset e shkolles ku kane kryer arsimin e mesem te paraqiten ne shkollat respektive per te dorezuar dokumentat  shkollore te nevojshme per verifikimin e saktesise se hedhjes se te dhenave te rezultateve shkollore per te gjitha vitet e arsimit te mesem te larte. Kjo  eshte e domosdoshme per te hyre ne gare per te fituar nje te drejte studimi  per vitin akademik 2016-2017.