Njoftojmë te  gjithë  kandidatet per dhënien e provimeve ne sezonin e dyte   se qendrat ku do zhvillohen  provimet e arsimit baze (PKAB) dhe Matures shtetërore   (MSH )  janë :

Per provimin PKAB  

1. Shkolla Dëshmoret e Prishtinës     Shkodër 

Per provimet e Matures shtetërore 

1.Shkolla  Ismail Qemali   Shkodër 

D1 D2  D3  ( DAR Shkodër ,  ZA Malesi  e Madhe ,   ZA  Puke )   Z1 Z2  (DAR Shkodër)

2. Shkolla  Dëshmoret e Prishtinës Shkodër   

Z1 Z2 (ZA Malesi  e Madhe ,   ZA  Puke)

 

 

                                                                                                                            KOMISIONI    PKAB

                                                                                            KOMISIONI    MSH