NJOFTIM

PER

MJEDISIN E PROVIMIT TE MATURES SHTETERORE   SESIONI I DYTE 

 

PROVIMET KOMBETARE TE MATURES SHTETERORE TE SESIONIT TE DYTE  DO TE JENE NE DATAT SI ME POSHTE :

27  Gusht 2019- LENDA GJ E HUAJ

30 Gusht 2019 -LENDA GJSHL

3 SHTATOR Gusht 2019 - LENDA MATEMATIK

6 SHTATOR  2019 -LENDA ME  ZGJEDHJE 

 

MJEDISI KU DO ZHVILLOHEN PROVIMET DO JETE

SHKOLLA 9 VJECARE

"ISMAIL QEMALI " 

SHKODER