Portali Mesues per Shqiperise 2019 Vleresimi i dosjeve

 

 

Te nderuar kandidat !

Ju njoftojmë se ne linkun e mësipërm  do   te      gjeni   vlerësimin  dosjeve nga DRAP Lezhe pas aplikimeve tuaja ne portalin " Mësues për Shqipërinë " 2019.

Ju bëjmë me dije qe  secili prej  aplikanteve ka  te drejte te ankimojne brenda afatit kohor prej 5 ditësh.

Ankimimet do te dorëzohen nga aplikantet ne ZVAP Shkodër te cilat do i përcillen DRAP Lezhe.

Suksese