Shpallje e renditjes paraprake te levizjeve paralele 2020-2021 sipas profileve :

 

Shpallja u behet qe nga dita e sotme dt 28.07.2020. 

Secili kandidat eshte i lutur te paraqitet prane Zyres Vendore Arsimore Shkoder per tu njohur me piket.Afati i ankimimit eshte 3 (tre) dite qe nga data e sotme.

Bashkangjitur dokumentet perkatese sipas profileve.