REZULTATET FINALE PAS SHQYRTIMIT TE ANKIMEVE TE PROVIMIT TE KUALIFIKIMIT TE MESUESVE VITI SHKOLLOR 2019-2020

Cdo aplikant do te njoftohet zyrtarisht nga ZVAP Shkoder edhe permes postes elektronike.