Ne kuader te rritjes se numrit dhe rendesise se ores se Edukimit Fizik ne kurrikulen e  shkollave te Arsimit Parauniversitar nga  MAS(Ministria e Arsimit e Sportit),e ne  zbatim te Urdherit 430,dt.31.10.2014 Per ''Organizimin e Sportit ne Institucionet Arsimore'' dhe Urdherit 62,dt.09.02.2016 Per ''Realizimin e takimeve Konsultative ne Lidhje me Krijimin e Shoqatave Rajonale te Sportit Shkollor'' kemi kenaqesine te njoftojme se  jemi i pari  DAR ne Shqiper ku  mesuesit tane te Edukimit Fizik  dhe te ZA Malesi e Madhe te gjendur ne nje takim  ne mjediset e DAR Shkoder me dt.09.02.2016  ne zbatim te Urdherave te MAS e ne vullnetin e tyre te plote firmosen Aktin e Themelimit dhe Statutin  e Shoqates se Sportit Shkollor per Qarkun Shkoder.Drejtor ekzekutiv  i kesaj Shoqate u zgjodh  me votim mesuesi i edukimit fizik z.Niko Laro.Te pranishem ne kete takim dhe drejtues te DAR Shkoder dhe drejtuesit me te larte te Drejtorise se Sporteve ne MAS,z.Vladimir Gjonaj dhe znj.Elvira Baze.

KLIKO KETU PER : FOTO NGA FIRMOSJA E AKTIT TE THEMELIMIT TE SHOQATES SE SPORTIT SHKOLLOR PER QARKUN SHKODER