AKTIVITETI :‘‘JO MIGRACIONIT‘‘ të parregullt në BELGJIKË.

                 Sensibilizimi,informimi i të rinjve mbi rregullat e

                Migracionit,shanset e përfitimit dhe rrugët legale.

                        Realizuar ne shkollen Luce Agraja Dajç

Moren pjese:

          30  Nxënës

          5  Mësues

          Psikologu ishkollës

          6 Prindër

          Z.Peter Neelen përfaqësues  i  Fedasil

          Z.Valon  Halimi përfaqësuas I IOM

          Z.Gjovalin Darragjati     Administrator/Nj.A.Dajç

          Efektiv I Policisë

 

                

KLIKO KETU PER : FOTO AKTIVITETI JO MIGRACIONIT NE BELGJIKE