• puke-2
  • puke-1
  • puke-3

Në këtë faqe ju mund të azhornoheni për të gjithë të dhënat që Zyra Arsimore  paraqet per nxënësit, mësuesit dhe prindërit. Në rast të ndonjë paqartësie mund të na kontaktoni në adresa të kontaktit të shënuara tek rubrika ankesa 

 

 

* *
1.Qëllimi i kësaj  rregulloreje është  përcaktimi i rregullave dhe i detyrave të organizimit , funksionimit të brendshëm dhe marrëdhëniet ndërmjet niveleve të Lexo te gjithë Kjo Strategji mbeshtetet ne dokumentin "Strategjia Kombetare e Zhvillimit te Arsimit Parauniversitar 2004-2015" si strategji makro, por ne kemi pershtatur strategjite mikro te rrethit tone Lexo te gjithë
fredvoci
*
*

*


 


*
*
1.Ne nje botë globale te orjentuar përhere e me shumë per nga teknologjia, te kuptuarit, përdorimi dhe kultura e teknologjive te informacionit Lexo te gjithë Investime ne institucionet arsimore Investimet në infastrukturën shkollore janë një nga prioritetet më të rëndëshshme.Investimet janë realizuar ne infrastrukturën shkollore në Lexo te gjithëfredvoci

COMBI


Karta PEET përdoret vetëm nga mësuesit dhe nxirret në castin kur mësuesi vazhdoSi të zgjedhim Shkollën e Lartë


Zgjedhja e shkollës së lartë dhe e programit të studimeve universitare të ciklit të parë (Bachelor) apo ciklit të dytë (Master profesional dhe Master i shkencave) është një vendim i rëndësishëm për karrierën dhe t ardhmen tuaj. Vazhdo lexoje të plotë

*